Photo by Photo-company NL
Temple: Rose by Robin van der Mijl and Harry Davids (Sheep 2018)

LEAVING A BETTER TRACE

THE ROOTING OF A WILLOW TEMPLE

Two Dutch Burners have a green dream

Two community members – Loucky & Ronald – are championing a glorious community-driven project: to plant an ever-growing tree Temple in our Sheep home turf, Zeewolde.

The owners of Zeewolde have given us permission to grow a natural Temple on the little adventure island (approx. 50 x 20 metres), which we’ll gently guide to grow over the years. As we’ve seen from Burning Marcel + crew from the first Sheep, willows are perfect for this purpose and the planting season is literally now!

The Temple at any Burning Man event offers an inclusive sanctuary for those seeking solace and a meeting place to honour what’s important to you. Part of the beauty of the Temple comes from its creation – always a community effort.

We’ve asked you, the community, for your input to help solidify the design of the willow Temple. You spoke and we listened!

Read on to discover the wonderful willow master plan…

Here’s a video from Captain Ron on the green dream for the willow temple at the Sheep site, Zeewolde:

[

English

From leaving no trace to leaving your trace!

2021: the year that Burning Man Netherlands will leave our trace
Planting ceremony living temple
April 24, 12:00, Zeewolde

[Words by Loucky and Ronald]

If one positive thing comes from all of 2020’s pandemic madness, it might be a changed view on “sustainability”. What have we learned from the last 12 months?

To chill out, and leave a trace. A different kind of trace.

How have we learned that? With no flying, no festivals, and no FOMO, we saw an immediate reduction in CO2 emissions worldwide. And when everyone finally had time to step back, sit down, and reflect, many of us realized that “back to normal” is not so normal, and definitely not something we want to get back to. We finally realized that “normal” is not just not normal but that it is destructive: to ourselves, to our loved ones, and to our surroundings. You (and probably many around you) were reminded how you want to be in nature, and perhaps how much you are nature.

But “normal” society is still thundering on, and as you read this, another habitat somewhere worldwide is destroyed, a landscape is invaded and/or degraded, and another species went extinct. You know the story. And whilst deep down we all know what is going on, politicians continue to take irrational nationalistic decisions just to sell votes, whilst we continue to tell ourselves we can save the planet by making our unsustainable society slightly less unsustainable. Want to fly? Offset some carbon. Fancy a take away? Find a less polluting delivery service. Online shopping? Only with recycled packaging. Of course, these are worthy considerations in our daily lives.

We are determined to do even better than living sustainably, by working towards leaving a better trace. What we need is a RADICAL revisioning of the trace that we do leave. How? By being in nature, giving back to nature and being part of nature. Only through the restoration and regeneration of our landscapes, we can transcend the “normal” and continue to live fully, healthy, truly.

Burning Man USA recently initiated a regenerative project called the LAGI 2020 Fly Ranch design challenge to transform the Black Rock desert into a greener, regenerative, sustainable landscape. To create a radically new “normal” through systematic change in thinking of place and design. We here in Netherlands can do something similar but radically different. Zeewolde is our “new normal”, our place where we can increase our footprint, rather than being used for one week and then being left without love for another year. And 2021 is the year that we will leave our trace. We want to put our feet in the clay, and we want to do it with you.

How? On Saturday 24 April we will plant the seeds for our very first living temple. Literally. At 12:00 we will gather at the little island on the terrain to plant a ring of willow trees. These trees will ground their roots in our Dutch Burning Man soil, and over time, whilst they continue to grow, we will guide their shape into that of an offering place, a temple for our community. We want to create a place that is not for quick entertainment but for long term connection, inspiration, and reflection.

And we are curious to hear whether you align with our vision. The design of the temple is not yet finalized, and we would like to hear from you, the Dutch burner community, how you envision this living temple to evolve. As a community, we need to ensure the wellbeing of all our volunteers, bringing in some more beloved Principles, like civic responsibility and radical self-reliance. So if you wish to join us on the 24th, please send us a message so we can safely coordinate the number of volunteers. Bring gardening gloves, spades and clothes to get messy in. We expect to be busy for about 3 hours in the afternoon. We would love to plant new seeds together.

Nederlands

Van leaving no trace naar leaving your trace!

2021: the year that Burning Man Netherlands will leave our trace
Plantceremonie levende tempel
24 april, 12:00 uur, Zeewolde

[Geschreven door Loucky en Ronald]

Als er iets positiefs is van wat alle pandemie waanzin van 2020 heeft achtergelaten, dan is het misschien wel een nieuwe blik op “duurzaamheid”. Wat hebben we geleerd van de afgelopen 12 maanden?

To chill out, en to leave a trace. Een ander soort trace dan je denkt.

Hoe hebben we dat geleerd? Zonder vliegreisjes, festivals en FOMO werd een onmiddellijke vermindering van de CO2-uitstoot wereldwijd zichtbaar. En toen iedereen eindelijk tijd had om een ​​stap terug te doen, er bij te gaan zitten en goed na te denken, beseften velen van ons dat “terug naar normaal” niet zo normaal is, en zeker niet iets waar we naar terug verlangen. We realiseerden ons eindelijk dat “normaal” niet alleen niet normaal is, maar ook destructief: voor onszelf, voor onze dierbaren en voor onze omgeving. Jij (en met jou waarschijnlijk velen om jou heen) werd eraan herinnerd hoe je in de natuur wilt zijn, en misschien zelfs hoeveel jij zelf de natuur bent.

Maar de “normale” samenleving dondert nog steeds voort, en terwijl je dit leest, wordt ergens ter wereld een leefomgeving vernietigd, een landschap binnengedrongen en / of aangetast, en staat er waarschijnlijk een nieuwe dier- of plantsoort op uitgestorven. Je kent het verhaal. En hoewel we allemaal diep van binnen weten wat er aan de hand is, blijven politici irrationele, nationalistische beslissingen nemen om stemmen te winnen, terwijl we tegen onszelf blijven zeggen dat we de planeet kunnen redden door onze niet-duurzame samenleving iets minder onhoudbaar te maken. Wil je vliegen? “Offset” je uitstoot. Zin in take-away? Zoek een minder vervuilende bezorgdienst. Online winkelen? Alleen met gerecyclede verpakkingen. Dit zijn natuurlijk waardevolle overwegingen in ons dagelijks leven.

Wij zien graag meer dan deze “duurzaamheid” en werken daarom graag samen om een betere “trace” achter te laten. We hebben een RADICALE herziening van dit principe nodig. Hoe? Door in de natuur te zijn, iets terug te geven, en er een deel van uit te maken. Alleen door herstel en regeneratie van onze landschappen, kunnen we “normaal” overstijgen en volledig, gezond, en echt blijven leven.

Burning Man USA is onlangs een regeneratief project gestart (LAGI 2020 Fly Ranch design challenge) om de Black Rock woestijn te transformeren in een groener, regenererend en duurzaam landschap. Dit is hun eerste stap voor een ​​radicaal nieuw “normaal”. Wij hier in Nederland kunnen iets soortgelijks maar radicaal anders doen. Zeewolde is ons “nieuwe normaal”, en onze plek waar we onze voetafdruk kunnen vergróten, in plaats van verkleinen. In plaats van een weekje gebruiken en dan een jaar zonder liefde achter te laten willen we in 2021 onze “trace” op deze plek achterlaten. We gaan onze footprint vergroten met onze poten in de klei, en we doen dat graag met jou.

Hoe? Op zaterdag 24 april zullen we de zaadjes planten voor onze allereerste levende tempel. Letterlijk. Om 12.00 uur verzamelen we ons op het kleine eiland op het terrein om een ​​ring wilgen te planten. Deze bomen zullen hun wortels aarden in onze Hollandse Burning Man bodem, en in de loop van de tijd, terwijl ze blijven groeien, zullen we hun vorm leiden tot die van een tempel voor onze gemeenschap. We willen een plek creëren die niet bedoeld is voor snel amusement maar voor langdurige verbinding, inspiratie en reflectie.

We zijn benieuwd of jouw visie aansluit bij de onze. Het ontwerp van de tempel is nog niet afgerond en we horen graag hoe onze burners denken over hoe deze levende tempel zich zal moeten evolueren. Als gemeenschap vinden we het welzijn van al onze vrijwilligers belangrijk en willen we goede principes, zoals burgerlijke verantwoordelijkheid en radicale zelfredzaamheid behouden. Dus als je op de 24ste mee wilt doen, stuur ons dan een bericht zodat we het aantal vrijwilligers veilig kunnen coördineren. Neem tuinhandschoenen, een schep en een goede plant outfit mee. We verwachten ’s middags ongeveer 3 uur bezig te zijn om samen nieuwe zaadjes te planten.